کلش آف کلنز ۲۴۹۶۹

0 نظر
موجود

درباره محصول

نام اکانت : نازنین

قیمت اکانت 60000 تومان

لول اکانت : 113

تان هال : تان هال 10

بیلدرهال : بیلدرهال 7

لول هیرو کینگ : 16

لول هیرو کویین : 17

لول هیرو واردن : انتخاب کنید

لول هیرو چمپیون : انتخاب کنید

وضعیت سوپرسل آیدی : سوپرسل آیدی ساخته شده

وضعیت تغییرنام : تغییر نام با جم

60,000 تومان